Recepty

1.10.2015
Koláč
1.10.2015
Kečup

Zajímavosti

Dnes tu pro vás máme 20 studií, které potvrzují účinnost konopí v boji proti rakovině. Jsou to sice jen stručné výtažky, ale jistě budou užitečné pro ty co hledají fakta.

Kolem konopí je v posledních letech rušno. Více zemí po celém světě úspěšně legalizovalo lékařské využití marihuany, Urugay jako první země na světě zcela uzákonila volný trh pro marihuanu..

Existuje mnoho lékařských a vědeckých studií, které potvrzují zdravotní účinky marihuany.Argumenty proti užívání marihuany se obvykle zveřejňují v psychiatrických časopisech, které nemají vědecké podklady o reálné škodlivosti. Psychologické hodnocení vlivu užívání marihuany je z velké části založeno na předpokladech, návrzích a pozorováních.

Když se podíváme na aktuální vědecké bádání, mohou být zdravotní přínosy ohromující. Konopí může být úspěšně využito v terapeutických léčbě a při léčbě rakoviny. Tyto závěry nejsou založeny na víře či předpokladech, ale na objektivních a přísných experimentech.

Negativní stigma, které se k marihuaně pojí není ničím podložené. Konopí je skvělým příkladem toho, jak je lidská mysl snadno programovatelná a nechá se snadno přesvědčit štvavou kampaní.Vyrůstáme v prostředí, kde se nám tvrdí, že jsou drogy špatné. Což je do určité míry skutečně pravda, ale ne všechny látky, které mají přidělenu nálepku „droga“, jsou škodlivé. Mnoho látek je totiž označováno za nebezpečnou drogu jen proto, aby se ochránily „vyšší“ zájmy. Jedním příkladem je automobilový a energetický průmysl. Auto vyrobené z konopí je pevnější než z oceli a navíc může být konopím i poháněno. To prokázal před mnoha lety i samotný Henry Ford. Konopí má přitom více než 50 000 možností využití!

lecebne-slozky-konopi-growmartPřestože bylo prokázáno, že je marihuana účinná na širokou škálu nemocí, zaměřuje se tento článek primárně na účinnost při léčbě rakoviny. Účinnou látkou jsou především kanabinoidy, které v těle aktivují kanabinoidní receptory. Samotné tělo produkuje látky zvané endokanabinoidy, které hrají roli v mnoha procesech souvisejících se zdravím.

Kanabinoidy jsou důležité pro regeneraci a podporují funkčnost imunitního systému. Tělo se nejlépe regeneruje, když dostává přírodní formu kanabinoidů z rostliny. Kanabinoidy jsou hojné i v technickém konopí. Technické konopí přitom obsahuje pouze 0,3 % THC, rostliny užívané jako droga pak mají obsah 0,4 % THC a vyšší. Oba dva typy konopí obsahují kanabinoidy, ale každý kmen rostliny má trochu odlišnou účinnost.

konopne-brownies-growmartPředtím, než se podíváte na následující seznam, mějte na paměti, že je konopí pro léčebné účely vhodné spíš jíst než kouřit. Následujících 20 studií dokazuje, že konopí je účinným lékem na rakovinu. U každého zdroje najdete odkazy, které přímo směřují na originální zdroje studií a tak si každý trochu znalý angličtiny může blíže prostudovat jejich výsledky a závěry.

Rakovina mozku

1. Studie publikovaná v British Journal of Cancer.  Studie provedená na Katedře biochemie a molekulární biologie na Univerzitě Complutense v Madridu zjistila, že tetrahydrokanabinol (THC) a další kanabinoidy zastavují růst nádoru. Jedná se o první klinickou studii zaměřenou na posouzení protinádorového působení. Kanabinoidy byly podávány bezpečnou cestou s nulovými psychoaktivní účinky.

2. Studie zveřejněná v The Journal of Neuroscience. Zkoumala na potkanech biochemické reakce při akutním poškození neuronů a pomalu progresivní neurodegenerativní chorobě. Vyšetření magnetickou rezonancí potvrdila, že THC snižuje nervová poškození. Výsledky této studie poskytují důkazy o tom, že kanabinoidní systém může chránit mozek před neurodegenerací.

3. Studie zveřejněná v The Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics. Výzkum zkoumal účinek kanabidiolu (CBD, nepsychoaktivní kanabinoidní látky) na lidské gliomové buňky. Kanabidiol vedl k dramatickému poklesu životaschopnosti gliomových buněk. Gliom je termín používaný označující nádor na mozku. Studie tedy dospěla k závěru, že kanabidiol byl schopen vytvořit významnou protinádorovou aktivitu.

4. Studie zveřejněná v časopise Molecular Cancer Therapeutics. Práce popisuje, jak jsou mozkové nádory vysoce odolné vůči současné protinádorové léčbě, takže je velmi důležité najít nové léčebné strategie zaměřené na zlepšení špatné prognózy pacientů trpících tímto onemocněním. Tato studie také prokázala při léčbě konopím zvrat nádorové aktivity.

Rakovina prsu

5. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine. V California Pacific Medical Centre zjistili, že kanabidiol (CBD) brání lidským rakovinným buňkám prsu bujení. Také bylo prokázáno, že CBD významně snižuje hmotnost tumoru.

6. Studie zveřejněná v The Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics. Výzkum zjistil, že THC stejně jako CBD výrazně snižují růst buněk rakoviny prsu. Výzkumníci potvrdili účinnost těchto sloučenin.

7. Studie zveřejněná v Journal Molecular Cancer. Ukázala, že THC snižuje růst nádoru a počet nádorů. Odborníci jistili, že kanabinoidy brzdí bujení nádorových buněk, způsobují odemírání nežádoucích nádorových buněk a poškozují nádorovou angiogenezi (přijímání živin z nových krevních kapilár). Tato studie poskytuje silný důkaz pro použití terapie založené na CBD pro léčbu rakoviny prsu.

8. Studie zveřejněná v Proceedings of the National Academy of Sciences. Taktéž potvrzuje, že kanabinoidy zabraňují množení rakovinných buněk lidského karcinomu prsu.

Rakovina plic

9. Studie zveřejněná v časopise Oncogene. Oddělení experimentální medicíny na Harvard Medical Schools zjistila, že THC zpomaluje epiteliální růstový faktor. Výzkum konstatuje, že THC by mělo být prozkoumáno jako nová terapeutie regulace růstu a metastáze některých karcinomů plic.

10. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine. Institut toxikologie a farmakologie a Oddělení obecné chirurgie v Německu ověřili, že kanabinoidy zastavují invazi nádorových buněk. Účinky byly potvrzeny u primárních nádorových buněk u pacientů s rakovinou plic. Celkově data ukazují, že kanabinoidy snižují šíření rakovinných buněk.

11. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine. Tuto studie zrealizovaná Harvard Medical School zkoumala roli receptorů na kanabinoidy u rakovinných buněk plic. Určili jejich účinnost, a odborníci tak navrhli, že by měly být použity při léčbě plicního karcinomu.

Rakovina prostaty

12. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine. Dle závěrů kanabinoidy způsobují pokles prostatických nádorových buněk.

13. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine. Další výzkum prokazuje účinnost konopí na rakovinu prostaty.

14. Další studie zveřejněná v US National Library of Medicine. Odhalují, že aktivace kanabinoidních receptorů vyvolává odumírání karcinomu prostaty. Jako další zjistili, že kanabidiol významně zpomaluje růst buněk.

Rakovina krve

15. Studie zveřejněná v časopise Molecular Pharmacology. Nedávno prokázali, že kanabinoidy vyvolávají zbrždění růstu a odumírání buněk lymfomu. Studie byla podpořena dotací ze švédského Cancer Society, Švédskou radou pro výzkum a Cancer Society ve Stockholmu.

16. Studie zveřejněná v časopise International Journal of Cancer. Další výzkum prokazuje, že kanabinoidy mají zabraňují růst rakoviných buněk a jejich ničení u různých druhů rakoviny a na buňky lymfomu.

17. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine. Studie běžela na katedře farmakologie a toxikologie Virginia Commonwealth University a zjistila, že kanabinoidy způsobují umírání leukemických buněk.

Rakovina úst

18. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine. Výsledky ukazují, že jsou kanabinoidy účinnými blokují buněčného dýchání a jsou toxické pro vysoce maligní nádory dutiny ústní.

Rakovina jater

19. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine. Zajímavé výsledky značí, že THC snižuje životaschopnost lidských HCC buněčných linií (lidský hepatocelulární karcinom jater) a snížení jejich růstu. Rakovina slinivky břišní.

20. studie zveřejněné v American Journal of Cancer. Kanabinoidní receptory jsou vylučovány v lidských buněčných liniích nádoru slinivky břišní na mnohem vyšší úrovni než v normálním pankreatu. Výsledky opět ukázaly, že podávání kanabinoidů spouští odumírání buněk. Také snižuje růst nádorových buněk, a zastavuje další šíření pankreatických nádorových buněk.

 

http://zpravy.idnes.cz/vlada-povolila-pet-rostlin-konopi-a-40-houbicek-za-vic-bude-vezeni-pxe-/domaci.aspx?c=A091207_133510_domaci_bar

17.2.2016
Rozhovor p. Stabla
Zdroj : Ekonomika idnes
 
Majitel konopných lékáren: Chci pomáhat lidem | (1:45) | video: iDNES.cz, Ladislav Ptáček

Jste na otočku v Čechách, kde nežijete, co vás sem zaválo? Podnikání?
Spíše trošku nepříjemná skutečnost, odešla mi babička, tak jsem se s ní přišel rozloučit. Nicméně jsem rád, že jsem tady. Už delší dobu jsem zde nebyl a z obchodní stránky je to špatně. Co se týče ze stránky životní, tak mi to tady moc nechybí. Žiju na Ibize, kde je hodně slunce, které tady není.

Fotogalerie

Podnikáte v oblasti výroby konopných produktů a konopných lékáren. Co vás k tomu vedlo. “Díra“ na trhu?
Vůbec ne. Prvotní impuls byla má přítelkyně, která trpěla kožním problémem. Lékařům se nedařilo jí pomoct. Hodně jsem se o to zajímal a do ruky se mi dostal článek o léčebných účincích konopí. Řekl jsem si, že to musí vyzkoušet, ale něco sehnat, byl velký problém. Cokoli kolem konopí bylo zakázané. Nakonec mi mast sehnal kamarád a k mému překvapení se přítelkyně za pár týdnů vyléčila. Přesvědčilo mě, vidět konopí jako klenot mezi bylinami. Musíte jen vědět, co z něj použít. Chtěl jsem začít pomáhat i ostatním, ale brzy jsem zjistil, že nebyla firma, která by konopné přípravky vyráběla v čistém farmaceutickém prostředí, z kvalitních surovin a pod dozorem doktorů farmacie. Proto jsem se rozhodl, začít konopné produkty vyrábět sám.

Kolik stál rozjezd a jak se vám dařilo?
Rozhodně to nebylo jednoduché a levné. Začít výrobu stálo několik milionů a já musel prodat skoro vše, co jsem měl a ještě jsem si našel i společníka. Banka by mi nedala úvěr na výrobku produktů z konopí. Pronajali jsme si fabriku a začalo se vyrábět. Měl jsem kolem kamarády a známé, kteří mi věřili a šli do toho se mnou. Mojí nejdůležitější osobou a pravou rukou je přítelkyně Hanka, která byla vlastně příčinou, proč jsem začal podnikat v této oblasti.

Vyrábíte vlastní “CZECH MADE“ produkty. Otevřel jste si i vlastní konopné lékárny. Jaký máte cíl?
V každém městě světa, bych chtěl mít jednu konopnou lékárnu. Dnes jich máme zatím třicet. Najdete je v České republice, v Anglii nebo v Polsku. Za dva měsíce otvíráme konopnou lékárnu i v Americe, přesněji na Floridě. Letos nás čeká i otevření lékárny v Číně v Pekingu. Abych pravdu řek, jde to skvěle a člověk to ani nestačí sledovat.

Na co se aktuálně soustředíte v oblasti konopí?
Začali jsme být producenti hodně zajímavé suroviny s názvem Cannabidiol (CBD). Možná o tom lidé slyšeli, je to v současné době nejdiskutovanější surovina. To je naše budoucnost a já se teď starám tady o tohle, abychom tomu udělali skvělý marketing a abychom vůbec lidem dokázali říct ten archetyp, co to vůbec nese a co to dokáže. Opět se dostáváme k tomu, že naši předci nelhali, že to opravdu funguje a dneska už víme proč.

Na prestižním veletrhu v Londýně získal Jiří Stabla druhé místo v kategorii nejlepší nový přírodní produkt.

Na prestižním veletrhu v Londýně získal Jiří Stabla druhé místo v kategorii nejlepší nový přírodní produkt.

 

Co vyrábíte a v čem může konopí pomáhat?
Máme zaregistrovanou značku Carun a podporujeme Českou republiku v rozvoji konopí. Vyrábíme i prodáváme nejkomplexnější dostupnou konopnou péči na světě, ať už jde o kosmetiku, lázeňskou SPA edici či potraviny. Díky obsahu účinných látek kanabinoidů, které se vyskytují v přírodě právě pouze v rostlinách konopí, mohou zmizet u pacientů některé nemoci a zároveň odstraňuje i nepříjemné bolesti. Užívat přírodní látky je vždy lepší než syntetické léky, o tom jsem osobně přesvědčen. Když se podíváme na farmakologické účinky, kterými disponuje, nenajdeme v herbáři žádnou podobnou rostlinu. Můžeme říkat, že je super hlíva ústřičná, ale konopné účinky, jsou opravdu prověřené a fungují. Nedomníváme se jen imaginárně, že sníme hlívu a všechno to vyléčí. To ne.

Vše je u vás volně prodejné, nebo i na předpis?
Máme vše volně prodejné, protože jak nám radí zákon České republiky a EU, nesmíme prodávat nic s vysokým potencionálem THC, takže máme vše jen do 0,3% THC. Někdo tomu říká konopí technické, to je strašně špatný název. Konopí technické v žádném herbáři neexistuje. To je slangový název, který si dali lidi, co to chtěli nějakým způsobem zařadit do kategorie oděvní průmysl a strojírenský průmysl, ale už zapomněli na to, že ta rostlina disponuje všemi těmi stejnými kanabinioidy. Jako právě konopí s vyšším procentem THC. Jsou to bezpečné odrůdy a myslím si, že mají velkou budoucnost pro historii lidstva. Ať je to jakékoliv konopí, žádné technické, či strojírenské konopí, je to stále cannabis.

Jaký produkt je ve vaší lékárně nejprodávanější?
Rozhodně je to konopná mast, univerzální. Chodí pro ni nejvíce lidé s lupénkou, ekzémy, s bolestí. Jejich dotazy se hodně řeší. Já neříkám, že to farmakologicky mast splňuje, protože to ani nesmíme. My když dneska budeme říkat, že to pomáhá na to a na to, tak nás začnou jenom tahat po soudech a dělat nám problémy s pokutami. Proto lidem říkáme, že to může pomáhat. To slovo může je velmi důležité pro zákony, ale mi díky referencím víme, že to tak je, že to funguje.

Výrobna Carun Pharmacy

Výrobna Carun Pharmacy

 

Jaké jsou roční obraty. Je skutečně zájem o tyto diskutované produkty? Lidé se mnohdy i bojí, nemají informace.
Obraty jsou v řádu desítek milionů, my přesné čísla za loňský rok zatím nemáme. Navíc o tom nerad mluvím, protože něco slíbíte a ono je to potom jinak a lidi se na vás dívají divně. Nedávno jsme jednali o podpisu smlouvy v řádu několik miliard, kdy jedna společnost měla udělat zajímavý byznys. Nakonec od toho dala ruce pryč, protože se v Americe měnily zákony a oni se trošku polekali. Mění se to často a dnes už je to tam se zákony zase dobré, ale my už jsme spolu nenavázali další kontakt, neměli jsme už zájem. Rostlina je tak důležitá pro lidi, že my si vybíráme, komu ji prodáme k podnikatelským záměrům.

Mluvíte o zákonech v Americe. Bylo těžké vyjednat otevření Floridy?
Mám velké štěstí, že na Floridě žije jeden z mých nejlepších kamarádů z dětství, který je podobný šílenec, jako jsem já. Chtěl bych mu i touto cestou poděkovat. Patrik tam udělal spoustu práce, nejenom co se týče našeho byznysu, ale i svého. Pro nás to díky němu moc těžké nebylo, našli jsme si zajímavé investory, kteří jsou akcionáři obrovských společností, opravdu obrovských, kde pracují desítky lidí v multi levelu. Máme s tím i zajímavé plány. Prozatím je nechceme říkat dopředu. Stává se nám, že když něco řekneme do médií, tak ono to potom zkrachuje. Ne každý je totiž pro, aby se konopí objevovalo na trhu.

Máte tedy stále problémy v rozvoji? Třeba konkurence...
Spíš jsou to zcela odlišné společnosti. Například dnes do nás jedou sociální sítě, které zakazují propagaci nebo i další společnosti. Nechci je jmenovat, protože tím jim dělám reklamu. Jak se říká i negativní reklama je reklama. Každopádně, myslím si, že je to jenom na pár měsíců, než se začne opravdu mluvit o tom, že CBD je klenot 21. století a rozhodně se tomu nevyhnou i tyto společnosti, a oni to ví.

A jak to máte s konkurencí v této oblasti.
Já to vždycky říkám takhle, neznám druhého Stablu. Takže neberu konkurenci. Beru člověka, který dělá něco podobného, co dělám já. Nikomu v tom nebudu bránit, nikomu nebudu říkat, že to dělá špatně nebo dobře, protože to není smysl toho mého podnikání. My jsme nikdy nešli krok dozadu oproti tomu, abychom udělali špatnější produkt, aby se lépe prodával, to ne. My si počkáme na to, kdo si ho zaslouží a koupí si ho. Zatím nekrachujeme, zatím se nám daří, rozvoj je velký, jde to vidět. V současné době je to více než 70 zemí světa, které chtějí od nás dovážet, a my už čekáme jen na nějaká povolení. Vietnam je teď hodně zajímavý a Japonsko i další trhy. Brání nám už jen trošičku legislativní podmínky, ale jak říkám, to je otázka měsíců a začne velký hukot.

"Konopné výrobky vyrábím už pět let," říká Jiří Stabla.

"Konopné výrobky vyrábím už pět let," říká Jiří Stabla.

 

Co považujete za svůj největší úspěch?
Určitě konopné lázně, lékárna v Praze na Václaváku, a další lékárny po světe či ohodnocení za kategorii nejlepší organický výrobek. Ale asi největší úspěch beru, že nemáme jediný špatný ohlas, ale naopak obrovské zpětné reference od lidí, kterým naše přípravky pomohly. Jsem šťastný, že to lidem pomáhá a že můj byznys má smysl.

Vy jste před dvěma lety dostal velmi zajímavou finanční nabídku na prodej společnosti. Odmítnul jste. Byla už další odmítnutá nabídka? Změnil byste třeba názor? Mohl byste hodně zbohatnout, jednalo se tenkrát o stovky milionů.
Já si špatně nežiji, jsem spokojený. Vyplácím si rozumné částky na život a ty velké naopak investuji do kvalitních projektů. Nabídka na prodej Carun Pharmacy za astornonomickou sumu peněz skutečně přišla jen jednou a já ji odmítl. Prodat vlastní dítě? To ne. Já jsem si odmalička říkal, že člověk si má jít za svým snem. Já mám sen možná materiálního charakteru, ale já žiju i ten duchovní život. Chci svoje vlastní letadlo, chci svůj vlastní tryskáč, takže dokud mi za to někdo nenabídne tryskáč, tak to pryč nedám. Možná si dělám srandu, možná ne. Teď bych skutečně firmu neprodal. Ještě ne, ještě není ten správný čas a někdy se říká, že to člověk dělá proto, aby jednou z toho mohl vystoupit, a já z toho zatím vystoupit nechci, chci pomáhat lidem.

Ale pomáhat lidem by mohl případně i nový majitel.
To je právě ono, nikdy nevíte, jak by to ten nový člověk vzal, jak by to řídil, třeba by si řekl, aha, mám s tím větší problémy, než jsem si myslel, dal by tam jinačí ingredience a už by to nesplňovalo tu filozofii, a celé by to umřelo. Život je zrcadlo, a pokud se k němu člověk otočí zády, tak život se k němu taky otočí zády. To je tak v byznysu, je to tak ve všem i s produkty.

Přepokládám, že lidmi nemyslíte jen vaše zákazníky, ale i zaměstnance. Kolik jich vůbec máte?
Přesný počet nevím, ale více než dva tisíce lidí s námi pracuje v naší síti. Plus lidé v lékárnách, které jsem zmiňoval.

Konopná lékarna

Konopná lékarna

 

A vaším cílem do budoucna je co?
Mít v každém městě světa alespoň jednu konopnou lékárnu. Já si myslím, že pokud to takto nemá žádný podnikatele, měl by s byznysem skončit ještě dneska. Kromě měst, které jsem na začátku vyjmenoval, řeším teď i Ibizu, kde momentálně žiji. Hledáme volný prostor, máme tam asi tři možné nabídky. Akorát hledáme dobrou možnost, kde to postavit, přes zimu na Ibize nejsou turisté a my potřebujeme celý rok provoz. Dneska, když řeknu, že čekáme někde na nějaké místo, tak je to jenom na doporučení jednoho zajímavého člověka. Tím byl Steve Jobs, který říkal, že jsou základní tři body k otevření pobočky. Jedením je poloha, druhým je poloha a třetím je poloha. Takže my čekáme vždycky na tu polohu, až bude nejlepší, tak to rozjedeme.

V Čechách máte základnu velkého byznysu. Není to těžké, když žijete na Ibize?
Začal jsem tam jezdit asi před pěti lety kvůli slunci a lidem. S mým kamarádem jsem na Ibize rozjížděl jeden projekt a dneska už tam máme každý svoje plány. Já jsem tam začal dělat pro rádio, Ibiza global radio, což je v současné době nejposlouchanější rádio světa. Dostal jsem nabídku vlastního pořadu. To je pro mě asi největší čest v životě. Ve skutečnosti jsem DJ a celý život byl můj hlavní cíl, dostat se prostě na Ibizu. Hrát zde pro stovky a tisíce lidí. Ano, na Ibize začíná život DJe. A kdo si myslí, že ne, tak ještě asi nebyl na Ibize.

To jsou docela dost odlišné byznysy, lékárny a hudba.
No není to tak úplně pravda. Kdo není DJ, tak to těžko pochopí. Když mixujete hudbu a máte několik stovek nástrojů do sebe, tak si prostě celý ten systém toho vesmíru nastavíte, jak chcete, protože dokážete ovládat spoustu nástrojů najednou. Takže já dokážu dělat pět věcí najednou. Spím tři hodiny, maximálně, víc nedávám. Je to i doporučení mého největšího guru, což je Nikola Tesla. Jsem milovník Nikoly Tesly, jsem vegan, takže nepotřebuju trávit a moje tělo nepotřebuje energii na to, aby spalo, a nepotřebuje si vyrábět energii spánkem. Jsem s oběma byznysy naprosto v pohodě. Samozřejmě všichni říkali, když odjedeš, nebudeš mít nad tím kontrolu, ale já sem nikdy neodjel. Já jsem pořád na planetě zemi.

Jiří Stabla nejen podniká v oblasti výroby produktů z konopí a provozuje konopné lékárny, ale stal se i jedním z nejúspěšnějších DJ světa. Na nejposlouchanějším rádiu Ibiza global radio má od půlnoci svůj vlastní pořad

Jiří Stabla nejen podniká v oblasti výroby produktů z konopí a provozuje konopné lékárny, ale stal se i jedním z nejúspěšnějších DJ světa. Na nejposlouchanějším rádiu Ibiza global radio má od půlnoci svůj vlastní pořad

 

Ibiza byl tedy cíl jako DJe ne jako majitele konopné lékárny?
Přesně tak. I projekt v tomto nejrespektovanějším rádiu planety hudby. Čas, který tam mám, od půlnoci, je to po hodně zajímavých interpretech. Když se podíváte, kdo hraje na Ibiza Global radio, je to neuvěřitelné. Například klub Pacha, nejznámější klub na světě, má tam program Marco Carola či Carl Cox. Myslím si, že pro lidi, co mají rádi muziku a ví, není nutnost připomínat, že toto rádio, které hýbe světem hudby, určuje, co bude dneska top. Teď máme s přítelkyní možnost jít na Floridu. Mohl bych hrát na Miami Global radio, když by to vyšlo, tak bych rozhodně neváhal, opustím Evropu a půjdu dělat šťastné lidi zase někde dál.


Vizitka:

Jiří Stabla se narodil 21. ledna 1983 a pochází z Havířova. Vyučil se jako kuchař a číšník, ale kuchařinu opustil. V Česku registroval první zdravotnický přípravek z konopí. Je majitelem a zakladatelem přední tuzemské společnosti Carun Pharmacy s.r.o. specializované na produkty z konopí (kosmetika, potraviny, zdravotnické prostředky), která dnes patří mezi nejžádanější v České republice. Zárukou kvality je také stálost kvalitní české suroviny a přírodních bio pěstovaných ingrediencí. Žádný z výrobků není testován na zvířatech a jsou vhodné i pro vegany a vegetariány. Dnes má tisíce spokojených uživatelů po celé ČR. Carun lze dnes zakoupit také v provozovnách na Slovensku, Polsku, Velké Británii a v dalších zemích EU. Jiří Stabla sbírá po světě úspěchy i jako DJ. K jeho největším splněným cílům v této oblasti je hraní na nejposlouchanějším rádiu světa Ibiza global radio. Jiří je také vegan a milovník adrenalinových sportů. Dalším jeho rozjíždějícím byznysem jsou veganská jídla až do domu.


Zajímavosti:

• Carun = značka konopné péče, pod niž spadají kosmetické, potravinové i zdravotnické produkty včetně přípravků pro konopné lázně.

• Firma formou franšíz rozjela konopné lékárny v Česku (Václavské náměstí, Karlovy Vary, Konopiště), Polsku a Velké Británii. Otevře na Floridě, na Ibize a zájem je v dalších 70ti zemích, zejména v Číně.

• Jedná o expanzi i na další evropské trhy, jako jsou Německo, Rakousko, Itálie, Francie, USA, uvažuje o Rusku i arabských zemích.

• Potřebnou surovinu pěstují pro Carun farmáři v tuzemsku na více než 100 hektarech a v zahraničí na desetinásobku plochy.

• Loňské tržby dosáhly desítek milionů korun kvůli velkému zájmu odběratelů v zahraničí, kamenných prodejnách i na Konopnyshop.cz a carun.cz firma exponenciálně roste.

• Předloni získala značka v Londýně druhé místo za nejlepší produkt na světě v Natural and Organic Products Europe.

• V Česku je pár desítek Konopných lékáren.

• Nejprodávanějším produktem je univerzální konopná mast Carun, která je zároveň první zdravotnický prostředek tř. 1 z konopí v ČR, dále konopné semínko.

• Konopný olej s 3 procenty CBD (cannabidiol) je nyní číslo 1 ve světě a Carun Pharmacy jej nabízí jako první tuzemský produkt i u nás.

• Nabízí více než 16 produktů z konopí. Nově CBD olej a konopný gel do sprchy.

• Oproti jiným na trhu do produktů přidává extrakt z konopí, které obsahuje méně než 3 procenta THC, zato vysoký podíl cannabinoidů.

 

Zdroj:http://ekonomika.idnes.cz/v-kazdem-meste-sveta-chce-mit-alespon-jednu-konopnou-lekarnu-pro-/ekoakcie.aspx?c=A160213_120237_ekoakcie_jfk

Stránka 1 z 1 - 2 položek celkem

 

Přihlášení

Nemůžete vyplnit toto pole